Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://solglimtenhealing.nu.

25 maj 2018 kommer en ny lagstiftning som kallas dataskyddsförordningen att börja gälla. Dataskyddsförordningen förkortas GDPR och ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

Med GDPR införs samma regler för hur personuppgifter får hanteras i hela EU. Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. Företagare som bryter mot reglerna i förordningen riskerar kännbara böter. 

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, som fram till 24 maj 2018 har reglerat hur företag får samla in och använda personuppgifter. 

För att upprätthålla våra åtaganden till dig som kund, samt åtaganden som åligger oss enligt lagstiftning och förordningar, behöver vi hantera och samla in vissa personuppgifter. Här nedan finns information om hur vi hanterar dina personuppgifter och varför vi samlar in dem.

Enligt GDPR ska det finnas en ansvarig för hanteringen av personuppgifter;

Solglimten Healing
Anneli Johnzon
Asige 210
31167 SLÖINGE
E-post: hej@solglimtenhealing.nu
Tfn: 0763-141312

Varför vi samlar in personuppgifter

Vi sparar personuppgifter för att uppfylla åtaganden enligt bokföringslagen, för att uppfylla kundavtal, anställningsavtal, leverantörsavtal samt för att kunna skicka ut nyhetsbrev.

Vilkar personuppgifter vi samlar in och hur länge de sparas

Vi samlar in uppgift som namn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress till dig som kund på Solglimten Healing. Behövliga uppgifter om hälsa samlas också in inför massage och övrig hälsorådgivning. Detta för att konsultationen ska bli trygg för båda parter.

Om du har registrerat att du vill få företagets nyhetsbrev ger du samtidigt samtycke till att företaget hanterar personuppgifter som namn och e-postadress. Du kan när som helst återta samtycket och avbryta prenumerationen.

Personuppgifter sparas normalt i ett år efter avslutad kundrelation. Kundrelation anses avslutad antingen när kund uttryckligen informerar om att hen inte längre vill utnyttja företagets tjänster, alternativt ett år efter senast skickad faktura.

Personuppgifter lämnade i samband med massage och övrig hälsorådgivning sparas i 10 år i enlighet med patientsäkerhetslagen.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.