TAKTIL BEHANDLING

För mer LUGN i kropp och sinne

Sätt fart på oxytocinet i kroppen

Taktil Behandling

Taktil behandling är en mjuk och stillsam massage med lätta strykningar på huden, för att stimulera känselreceptorerna. Behandlingen syftar till att skapa ett lugn i kropp och sinne. Hormonet oxytocin frisätts, vilket sänker blodtryck, minskar stresshormoner och gör dig mer balanserad. Sömnkvaliteten ökar.

Behandlingen riktar sig till alla människor men passar framförallt dig som upplever mycket stress och oro. Taktil behandling kan även hjälpa dig som lider av smärtproblematik, tex fibromyalgi.

När är Taktil Behandling effektivt?

Stressad eller orolig?

Stressar du över en längre tid så sätter det sig i kroppen och nervsystemet. Att känna oro och rädsla stressar också vårt system. Den stilla beröringen gör kroppen trygg och upplevs betydligt lugnare efteråt.

Smärtproblematik?

Taktil behandling har visat sig särskilt bra för människor med t.ex. fibromyalgi. Ständig smärta i kroppen gör att nervsystemet alltid är aktivt. Då hjälper tryggheten och långsamma rörelserna i denna behandling till avslappning.

Svårt att sova?

Oxytocin frisätts och startar en god cirkel av avslappning, minskad smärta och ökat välmående. 

Taktil behandling ökar dessutom sömnkvaliteten.