Som en fortsättning på förra veckans inlägg om hur Allt är energi så vill jag fokusera lite kring hur vi skapar vår framtid. All energi är frekvens och all frekvens bär på information. Våra kroppar sänder alltid ut ljus, energi eller frekvenser som för med sig information. På samma vis mottar vi också information på olika frekvenser.

Tänk lite som en radio, där du kan ställa in olika kanaler på olika frekvenser. På liknande sätt så sänder och tar vi emot frekvenser. Jag tänker att det kanske inte är så konstigt om vi då upplever det svårare att förstå och bli förstådda av vissa vi möter. Troligen har vi inte samma kanal inställd och frekvenserna som sänds ut har svårt att nå fram. Det är som att vi lever i olika verkligheter, fastän vi egentligen befinner oss i samma fysiska verklighet. Vad det faktiskt handlar om är att vi har olika UPPLEVELSER av den fysiska verkligheten, lite som att vi lyssnar på olika radiokanaler.

Olika känslor ger upphov till olika frekvenser. Du kan säkert föreställa dig hur känslor av kärlek, glädje och tacksamhet har mycket högre frekvenser än känslor av stress, rädsla och ilska. Säkerligen har du själv upplevt det i din kropp och också hur ditt immunsystem är betydligt starkare när dina känslor håller högre frekvenser. Precis som du säkert också kan uppleva hur olika människor du möter, ger eller tar av din energi. Detta är något som vi skapar varje dag. I boken Hitta din övernaturliga kraft av Joe Dispenza så menar han att vårt förflutna skapar vår framtid. Mycket spännande tycker jag och OJ vilket uppvaknande! Vem vill, egentligen, leva om sitt förflutna ständigt och jämt…?!

Varandetillstånd

När vi tänker en tanke påbörjas en biokemisk reaktion som får hjärnan att utlösa vissa kemiska signaler. Dessa kemiska signaler får kroppen att känna sig eakt så som man just tänkte. När vi lägger märke till att vi känner på ett visst sätt, så genererar vi fler tankar som överensstämmer med hur vi känner oss. Sen frigörs fler kemikalier från hjärnan som får oss att känna på ett sätt som överensstämmer med tankarna och så vidare. Vi hamnar i en loop. T.ex. om en skrämmande tanke kommer, så följer känslan av rädsla. I samma ögonblick som vi känner rädsla så matar den känslan oss till att tänka fler skrämmande tankar, som utlöser fler kemikalier i hjärnan och kroppen, som gör att vi känner än mer rädsla… Vi fastnar i en cirkel där tankar orsakar känslor och känslorna orsakar tankar. Om tankar är hjärnans vokabulär och känslor kroppens vokabulär, och den här cykeln av tankar och känslor blir till ens varandetillstånd, så befinner vi oss helt och hållet i det förflutna.

När samma kretsar i hjärnan gång på gång aktiveras och registrerar, därför att vi tänker samma tankar så programmerar vi in samma mönster i hjärnan. Till slut hamnar vi i autopilot. Samma sak med känslorna, upplever vi samma känslor gång på gång så programmerar vi in kroppen i vårt förflutna. Om du t.ex. sett en inspelad film av något minne så kan du säkert känna igen hur kroppen hittar tillbaka till känslan för det du upplevde där och då. Jag gjorde det senast häromdagen, när jag kollade på gamla filmer från min tid som aktiv Folkrace-förare och min kropp fick direkt samma adrenalinpåslag som då. Den minns.

Det fina med det här, vilket blir väldigt tydligt när vi blir medvetna, är att det är vi själva som skapar våra liv. Vi skapar vår egen framtid.

Rutiner

Om du fortsätter med samma rutiner dag ut och dag in så blir de vanor. En vana beskriver Dispenza som en överflödig uppsättning automatiska, omedvetna tankar, beteenden och känslor som man tillägnar sig genom regelbunden upprepning. Han menar att kroppen blir inställd på autopilot och kör en rad program. Med tiden så blir kroppen ditt medvetande och du blir själv medvetslös. Medvetslös som i att du kommer vakna upp nästa dag och köra samma program igen, tänka samma tankar och göra samma val som ledde till det beteendemönster som orsakar samma upplevelser, som i sin tur producerar samma känslor. På detta vis så blir vårt förflutna vår framtid. Det enda ställe där vi står utanför ett program är i NUET, det innevarande ögonblicket.

Förändra varandetillståndet

Om vi ständigt återskapar vårt förflutna, genom att tänka samma tankar och känna samma känslor, så sänder vi ut samma elektromagnetiska fält om och om igen. Vi sänder alltså ut samma energi med samma budskap. Det betyder att samma energi från vårt förflutna för med sig samma information, som sedan kontinuerligt skapar samma framtid. Vår energi är på så vis precis lik vårt förflutna. Det enda sätt vi kan förändra våra liv är genom att förändra vår energi, förändra det elektromagnetiska fält vi hela tiden sänder ut. Så för att förändra vårt varandetillstånd behöver vi förändra våra tankar och våra känslor.

Låter det krångligt?

En nyckel för att arbeta med energier är att dit du riktar din uppmärksamhet, dit går energi. Om vår uppmärksamhet och vår energi går till saker, människor, händelser i det förflutna och välbekanta känslor så blir resultatet att vi suger ut energin ur vårt innevarande ögonblick. Energin försvinner från nuet och strömmar tillbaka till det förflutna. På samma vis dras energin ur nuet och in i framtiden, när vi låter uppmärksamheten gå till allt vi ska göra under dagen.

Vår energi leds alltså ut ur nuet och in i det förflutna och framtiden. Vår energi skapar mer av samma sak, vår kropp följer med vårt medvetande till samma händelser i samma verklighet. Önskar vi skapa en ny verklighet så har vi väldigt lite energi kvar till att göra just det när den ständigt dras bort från detta nu.

Eftersom vi har lyckats programmera kroppen till dessa automatiska program, så är det såklart även möjligt att programmera om. Dit vårt medvetande går, dit går energi. Visst är det fascinerande! Var och en av oss besitter en enorm skapandekraft. Absolut att vi har kommit hit med olika förutsättningar, men vi har alla samma möjlighet till att förändra vårt nuvarande varandetillstånd. Det börjar med en tanke. En tanke om något annat än idag.

Det här är såklart ett arbete över tid, att förändra tankar och känslor går inte över en natt. Tänk bara på hur lång tid du spenderat i dina nuvarande mönster. MEN det är fullt möjligt! Vill du, så kan du. Arbetet med att skapa ditt liv kan dock aldrig lejas ut till någon annan, det kan endast skapas av DIG. Självklart kan vi ta hjälp på vägen på olika sätt för att stötta oss i processen, det är lite som att snickare som bygger hus väljer att använda olika verktyg längs vägen. Arbetet med att bygga huset är dock snickaren som gör. Precis som att det är du och enbart DU som skapar ditt liv, med hjälp av dina olika verktyg.

Att bli medveten är ett första steg och att uppleva hur allt är energi kan ge en verklig aha-upplevelse till din egen skapandekraft. Så var det för mig åtminstone, jag blev helt fascinerad över hur mitt medvetande är med och styr min energi. Nästa vecka håller jag en kostnadsfri SELF-HEALING & ENERGY WORKSHOP och det finns några platser kvar. Vill du vara med? Läs mer och anmäl dig här.

En tanke för dig och mig att reflektera över…
Om du skulle kunna vifta med ett magiskt trollspö, hur skulle du leva ditt liv då?

Kanske kan det vara svårt att ens föreställa sig något bortanför det liv du nu lever, men prova – tänk fritt och dröm stort. Var uppmärksam på känslorna det skapar i dig och kom ihåg – DU skapar din framtid.

Ljus och värme,
Anneli

Let Your Sun Shine