Vad betyder ordet friskvård för dig?

De flesta arbetsgivare ger idag bidrag till sina anställda för friskvård. Är det en förmån du får och nyttjar du det i sådana fall?

Definition av Friskvård

Enligt dinordbok så är en definition av Friskvård så här: ”Vård som ska förebygga att människor råkar ut för skador och främja en sund livsstil som utvecklar deras hälsa.”

Bryter vi ner ordet till två, så har vi frisk och vård. Frisk definieras som vid god fysisk och psykisk hälsa, fri från sjukdom. Jag tycker det är lite intressant det där sista, fri från sjukdom…

I västvärlden pratar vi ofta om att bli frisk medan i öst pratas det mer om att hålla sig frisk. Det är en viss skillnad.

Lever vi i ett sjukt samhälle?

Att bli frisk förutsätter att vi har något att bli friska från… kan det vara så att västvärlden är mer sjuk än frisk? Att vi pratar mer om det sjuka än det friska? Kanske är det så att vi inte vet riktigt vad det innebär att vara fullt frisk? Vi fungerar ju. De här frågorna började jag ställa mig för många år sen nu. Lever vi i ett sjukt samhälle? Är det normen? Om det är så, vill jag leva så?

Sjukvård

Det verkar som att vi skapat ett samhälle där det normala är sjukt. Vad jag menar med det är att vi stressar mer, vilket gör oss tröttare och som gör att vi sänker vårt immunförsvar. Vår matkultur har förändrats till mer snabbmat. Normal mat är numera hårt processad och industritillverkat halvfabrikat. Vad gör detta med våra kroppar kan en undra…? Låggradig inflammation och autoimmuna sjukdomar blir allt vanligare. Det gör oss trötta, men vi fungerar. Till sist blir det ändock en ohållbar cocktail och för mycket för våra system att hantera. Fortsätter en på samma väg så blir det troligen sjukvården förr eller senare. För mig är det tokigt att vi lever i ett system som litar mer på sjukvård än friskvård. Sjukhuset är stället där vi uppmanas att få hjälp och bli friska. Frågan är, blir vi friska eller börjar vi bara fungera igen…?

Ord är energi

Det är en rolig lek med ord, men ord är energi. Precis som allt annat. Friskvård håller definitivt en högre energi än det motsatta. Min förhoppning är att vi gör friskvård till det naturliga valet, för att slippa sjukvård. Så att sjukvården kan fokusera på det som den gör bäst, akuta fall och skador. Vad tycker du?

Bidrag för Friskvård

När jag googlar på Vad är friskvård så är första sidan full av träffar med arbetsgivares definition av vad friskvård är. Hur du kan använda friskvårdsbidrag och vilka aktiviteter som godkänns. Det är fint i Sverige att det är så pass vanligt med bidrag för friskvård. En möjlighet för anställda att få ett startkapital till att satsa på sin hälsa. Det kan vara genom ett träningskort eller hälsofrämjande behandlingar, som massage eller annan form av healing. Det kan också vara kostrådgivning eller olika stresshanteringsverktyg, där Reiki är ett möjligt verktyg.

Outnyttjad förmån

Det tokiga är att jag möter flera som aldrig nyttjat sitt friskvårdsbidrag. De har låtit det brinna inne. I flera år! Enligt TT och en SIFO-undersökning i början på året så får 85% friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. 16% nyttjar det aldrig. I genomsnitt så får svenska arbetstagare 2600kr i bidrag. Nu vill jag inte lägga någon skuld på dig om du är en av dem som låtit det förgås tidigare. Då var då och nu är nu. Vi har alltid möjlighet att göra nya val framåt. Varje dag.

Din hälsa är ditt ansvar

Friskvård är enligt Wikipedia ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor.

Doctor Diamantis säger Ta din hälsa i dina händer och jag håller så med. Det är vårt allra viktigaste ansvar. Att ta hand om oss själva och må bra. Det betyder dock inte att vi behöver göra allt själva. Att ta ansvar för sin hälsa kan betyda att söka upp den hjälp som känns rätt i stunden. Behovet av hjälp kan också förändras efter tidens gång.

Hjälpa sig själv först

I flygplanets säkerhetsdemonstrering innan take-off så pratar de om att sätta på sin egen syrgasmask först, innan du hjälper någon annan. Det är en bra metafor och kanske något vi behöver påminna oss om. Att hjälpa sig själv först, för att därefter kunna serva andra på allra bästa sätt. Det är så lätt att glömma i livets alla bestyr. Kanske har vi också lärt oss att åsidosätta våra egna behov framför andras. Oavsett, så finns det alltid en chans att börja…

Hur gör du för att ta hand om dig själv?

Det kan kännas ovant till en början. Att ta hand om dig, att prioritera ditt eget välmående och kanske säga nej till något du annars sagt ja till. Prova ändå. Tänk att med mer energi, välmående och friskhet i kroppen så orkar du finnas till än mer för andra också. Win-win.

Kom ihåg din friskvård

Nu när vi närmar oss årets slut så är det många som kommer på att den där friskvårdspengen finns kvar… outnyttjad. Om du inte kommit på det än, så se detta som en vänlig påminnelse. Kom ihåg din friskvård! Kom ihåg att nyttja ditt bidrag om du har denna förmån. Visa arbetsgivaren att friskvård är viktigt och att förmånen uppskattas. Har du svårt att hitta tid till att nyttja allt innan året är slut, så investera i friskvård som du kan använda under en längre tid.

Hos mig kan du investera i klippkort, presentkort, terminskurs i Sensing Yoga eller månadens erbjudande i november – GE REIKI EN CHANS. Då varar det längre och vips så tar du hand om din hälsa över tid. Friskvård. ❤

Undrar du över något, eller vill du kanske kolla möjligheter för friskvårdande aktivitet för hela arbetslaget? Hör gärna av dig!

Ljus & värme,
Anneli

Let Your Sun Shine