Att lära sig att sätta gränser betyder inte att försvara sina åsikter och övertygelser till varje pris. Det betyder inte heller att inte bry sig om vad andra människor tycker eller känner. Att sätta gränser betyder att låta människor veta vad vi behöver och vad vi vill. Vilket kan skilja sig från vad de vill och behöver.

Är du tydlig med var dina gränser är?
Låter du både kända och okända individer klampa in lite för nära, eller värnar du om ditt personliga space?

I ett tidigare inlägg skrev jag om att vi alla är födda till ledare. Ledare av Livet AB. I den rollen tänker jag att det är viktigt att ha koll på sina gränser, inte att sätta gränser för vad som är möjligt utan gränser för vem eller vad som får klampa in på ditt område. Att vara uppmärksam på om det finns inklampare som tar av din energi, utan lov.

Hål i staketet?

Om du bor i hus så har du troligen någon form av avskiljare runt din tomt, ett staket eller en häck kanske. Varför då? Varför sätter vi upp denna gräns? Jag skulle gissa att det främst är för att på något vis markera var vårt hem börjar och slutar.

Om det är viktigt för vårt hem, då kanske vi kan tänka oss att det är ganska viktigt för oss som människa också. Vi vill inte ha in objudna gäster i vår trädgård och än mindre i vårt eget space, vårt personliga utrymme. Lite svårare och mer diffust att uppleva det där staketet runt människan, det skulle se tokigt ut om vi alla gick runt med ett eget staket runt omkring oss. 🙂

Du har säkert upplevt hur vissa du möter visar större integritet eller respekt och att andra upplevs mer gränslösa i sin framfart. Vilket beteende uppskattar du mest?

Viktigt för energin

Varför är detta viktigt? För mig så är det essentiellt för att hålla min egen energi hög och då också mitt immunförsvar starkt. Det är också av ytterska vikt för mitt självvärde. Om inte jag sätter upp staket runt tomten, eller sätter gränser runt mig själv, då är det lätt för vem som helst att klampa in. Att skylla på den som klampar in är att lägga makten utanför sig själv.

Jag hör emellanåt uttryck som att han eller hon borde ju förstå att man inte beter sig på det viset osv. Så har jag också levt den längsta tiden i mitt liv, att andra borde förstå bättre eller borde veta vad jag vill ha. Det är dock ingen höjdare att leva så.

Det är att ständigt leva som ett offer utifrån omständigheterna, starkt påverkad av hur omgivningen ter sig. Att lämna bort makten till andra. Riktar vi istället blicken och medvetenheten till oss själva, funderar över vad som är viktigt för oss och står upp för det så leder vi oss själva. Det är upp till mig att visa var mina gränser går, både för mig själv och för andra. Precis som det är för dig.

Alla vill väl

Min utgångspunkt är att alla vill väl. Sen vet jag att det faktiskt finns motsatsen också, jag är inte helt naiv längre. MEN, det är skillnad på att veta det och vilken intention jag har i mötet. Såklart har jag mött människor som på olika sätt tagit av min energi. Det skulle jag tro att du också har.

Är jag medveten i stunden och känner att min gräns stretchas på, då ställer jag gärna frågor. Jag har alltid varit nyfiken, frågvis – det gillas inte av alla. Speciellt inte av de människor som medvetet går över mina gränser, när de blir påkomna. Oavsett hur jag ställer frågan. 🙂 I dessa fall behöver jag berätta mer tydligt var min gräns går. Fortsätter det att ignoreras, ja då lämnar jag helt enkelt.

Däremot, de som inte menar något illa – som faktiskt vill väl. De funderar och tar till sig, kanske tänker om eller förklarar.

För döva öron

Det kan också vara så att budskapet inte alls går fram, lite som att prata för döva öron. De kanske inte har något intresse av att tänka annorlunda eller ändra sitt beteende. I dessa fall så behöver jag bli mer tydlig i mitt gränssättande. Visa vart staketet går och att det beteendet är inte ok enligt mig. Skulle det ändå inte tas emot, då lämnar jag helt enkelt. Att stå upp för oss själva ger oss styrka.

Första gången

Det är läskigt första gången, men vad är inte det som vi gör första gången…? Vi är dessutom flockdjur och en rädsla som gör det svårare för oss att säga ifrån är säkerligen att bli obekväma och att hamna utanför.

Att lära känna dig själv

För att kunna sätta gränser för oss själva, kräver att vi lär känna våra behov – oss själva. Vi behöver bli medvetna om vad vi vill, inifrån oss själva. Att lära känns dig själv är av yttersta vikt för att du ska kunna sätta de gränser du behöver. För att ta ledarrollen i ditt liv och inte låta yttre faktorer styra dig. Ett sätt att lära känna sig själv inifrån, att verkligen lyssna till vad din kropp har att säga, det är att praktisera Sensing Yoga. Det har hjälpt flera med mig att bli uppmärksam på kroppens signaler och vad som faktiskt är viktigt för mig, INIFRÅN. Vi tar in så mycket utifrån hela tiden att det är svårt att sortera vad som är mitt och vad som är andras. Men för att sätta sunda gränser utifrån mig själv, så behöver jag lära känna vad jag vill först.

Fördelar för självkänslan

När jag lärt känna vad jag vill, behöver och ger mig själv det utrymmet, då kommer det också ge en boost för självkänslan. Att sätta gränser betyder inte bara gentemot andra, det kan även handla om att sätta gränser för sig själv tänker jag. Om det är något jag vill men upptäcker mig själv fast i ett beteende som inte tar mig dit… Ja då är det dags att ta tag i det egna ledarskapet och sätta en gräns även för mig själv.

Kanske låter det konstigt, men även det kommer öka självkänslan. Dessutom blir vi inte lika rädda för vad andra ska tycka längre, när vi är starka i vår självkänsla och mår bättre i oss själva.

Vårt eget gränssättande bidrar till högre självrespekt, vilket i sin tur leder till att andra respekterar oss för våra satta gränser.

Lev fri

Att sätta gränser är kanske motsägelsefullt till lev fri… 🙂 Att leva fri blir ett resultat av att leda dig själv, sätta dina gränser, veta vad du vill med ökad självkänsla och utan rädsla för vad andra ska tycka. Att leva livet inifrån och ut, det är att leva fri. För mig.

Hur är det för dig?

Vill du ha hjälp med att höra kroppens viskningar så är Sensing Yoga och Reiki Healing fina verktyg. Till hösten startar en ny termin av Sensing med naturliga rörelser men redan närmsta veckorna kan du ta hjälp av Reiki, om du vill. Kika in utbudet här eller passa på att boka ett kostnadsfritt Supportsamtal, om du önskar bolla något. Erbjudandet gäller augusti ut.

Önskar dig en härlig vecka framåt!

Ljus & värme,
Anneli

Let Your Sun Shine